1.  
  1.       Kultur & Renhetsregler

   Sång, musik och dans är viktiga inslag i vår kultur. Berättelser och sånger ända från tiden i Indien har överförts i muntlig tradition fram till idag.
   Romska musiker gör sig överallt i världen kända för sin skicklighet.
   Förr ägde vi inte mer än vad som rymdes i kärran. Det väsentliga vi ägde var traditionen och kulturen.

   Vår kultur handlar om sammanhållning och gemenskap mer än om ägodelar. Begravningar och bröllop är stora släktsammankomster som varar i flera dagar. Dräkten ger oss identitet. Det kan vara en hel dräkt som kale-romanernas eller annan lång kjol, eller det kan vara bara en huvudklädnad,
   en diklo som visar att en kvinna är gift.

   Respekten för äldre är grundläggande i den romska kulturen liksom familjens och släktens sammanhållning. Råkar en släkting illa ut ställer övriga upp för att stödja och hjälpa.

   Våra renhetsregler utgår ifrån ett sätt att se på renlighet, liv och hälsa och på vad som är rätt och fel. De handlar såväl om hygien som om moralisk och symbolisk renhet. Man får inte blanda sådant som varit i kontakt med nedre delen av kroppen med sådant som ska ha kontakt med den övre, t.ex. när man tvättar kokkärl får inte komma i kontakt med golvet eller marken.
   Saker som på detta vis blir orena ska enligt reglerna kastas bort.
   Kvinnor och män befinner sig i olika kategorier av renhet och barn och gamla är alltid att betrakta som rena. En död är alltid oren men det är också en kvinna som just fött barn. Renhetsreglerna har i historien räddat vårt folk från många sjukdomar och epidemier, idag utgör de en kultur som binder oss samman. Vi plockar inte upp en gaffel som fallit på golvet och sköljer av den och använder den igen. Kriminella handlingar gör oss orena och den som gjort en annan rom oren genom att använda orent tal har också orenat sig själv.