Rosita GrönforsKamp och uppror

Hälften av all orätt i värden skulle försvinna
om inte de som begått den trodde att de handlade rätt.

Ingen kan få dig att känna dig mindervärdig utan ditt samtycke.

Människan är fri, ändå är hon i bojor.

Kvinnojour & Rådgivnings Center ring 073-5578944

Jag heter Rosita Grönfors och är en gift kaleromsk kvinna på 49 år.

Jag har aktivt arbetat i Rom Och Resande Kvinno Organisation där jag varit såväl ledamot som Ordförande.

I detta arbete lärde jag mej mycket om att bemöta mitt folks behov och intresse. Vid mitt ordförande uppdrag kom jag att ägna
speciell intresse för landets romska och resande kvinnors,

jämställdhet och demokrati. Tyvärr är det en brist bland oss romer som saknar samhällesinsikt och kunskapen om att alla människor är lika värda.

Men samtidigt förstår jag att vårt hårda liv och förföljelse har orsakat och berövat oss den kunskapen.

Genom mitt målmedvetna arbete har vi lyckats göra den romska kvinnans röst hörda i skilda sammanhang och vi börjar allt mer att organisera oss.

År 2003 bildades Internationella Romska och Resande kvinnors Forum Jag blev då förtroendevald ordförande i denna för oss historiska organisation. Om vår verksamhet står det att läsa på webb sidorna.

Jag tackar för visat intresse.