1. Ge Inte Upp Vi Finns Här För Dig!
 2. Vi är väl integrerade självständiga romska och resande kvinnor som vill dela med oss av vår erfarenhet och kunskap samt stödja roma och resande kvinnor, mammor, tjejer etc.
 3. Hjälp Finns Att Få Även För Just Dig!

 4. Vi har både erfarenhet och kunskap att möta just dina behov. Hos oss kan du även få hjälp med att enkelt hitta den Kvinno- eller Tjejjour som ligger närmast dig. Kvinnojourerna kan oftast erbjuda stödsamtal, rådgivning, skyddat boende och stöd i kontakterna med t ex polisen, socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet. All rådgivning hos Kvinnojourerna är gratis, man får vara anonym och blir inte registrerad hos någon myndighet. I akuta situationer, ring polisen på telefonnummer 112


 5. IRKF är en sammanslutning av självständiga romska och resande kvinnor som gemensamt bildat ideell kvinnoföreningar med anslutning till riksförbundet Internationella Romska & Resande kvinnors Forum som är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Bland våra medlemmar och medlemsföreningar återfinns samtliga fem Romska grupper representerade.


  Vårt säte är i Stockholm men vi arbetar med Romska och Resande kvinnor i hela landet. Vi har för närvarande 9 registrerade medlemsorganisationer och samlar sammanlagt ca 1000 kvinnor.
 6. Roma och Resande Kvinnors Forum arbetar framför allt med all form av förebyggande verksamhet och integration bestående av:

  informations, Kampanjer, Konferenser och Seminarier
  Projekt, Utbildning och Skola
  Opinionsbildning
  Främja och stödja jämställdheten och demokratin
  Samarbete med myndigheter och andra organisationer
  Samarbete inom Norden, transnationellt inom EU och internationellt
  Förebyggande av ohälsa, all form av missbruk, diskriminering och främlingsfientlighet
  Främjandet av språk och kultur