Romerna våra förfäder, utvandrade från Indien för ca 1000 år sedan.
Sedan har romer kommit till sverige på flera olika vägar och vid helt olika tidpunkter - de första på 1500-talet, sedan i olika omgångar av 1700-, 1800-, och 1900 talen och fram till idag.
Vägen hit har varit kantad av förföljelser, slaveri och fördrivningar. I nazisternas läger dödades flera hundra tusen romer.
I Sverige har trakasserier och diskriminering fortsatt. Romerna har inte fått bosätta sig fast utan skickats iväg från plats till plats.

Kvinnor har tvångssteriliserats och stora grupper utsatts för rasbiologers "forskning".
Romer utsätts fortfarande dagligen för diskriminering, även om vi numera har rätt till pension, sjukvård och skola för våra barn och kyrkan inte längre som tidigare nekar oss att döpa barnen och begrava våra döda i vigd jord. Idag tillhör många av oss pingstkyrkan.

Eftersom vi kommit hit till landet på olika vägar och vid olika tider har de olika grupperna utvecklat olika dialekter av det romska språket, romani chib (eller romanes), som har sitt ursprung i det indiska språket sanskrit.
Ibland har man darför svårt att förstå varandra, men det finns alltid en grund av gemensamma ord. En del romer, tex många resande och även kale-romer (som ofta kallas finska zigenare och som talar finska) har förlorat en stor del av sitt romska språk.

Sverige har år 1999 skrivit under Europarådets konventioner om nationella minoriteter och åtagit sig att värna vårt språk och kultur.

Diskrimineringsombudsmannen, DO har i en rapport år 2004 framhållit att det finns behov av särskilda åtgärder för att snabba på en utveckling i riktning mot lika rättigheter och lika möjligheter för romer.