Att vara rom, och särskilt ung rom, i det svenska samhället idag är förenat med konflikter och problem, precis på samma sätt som det är för de flesta invandrargrupper som kommer från andra än europeiska och nordamerikanska kulturer. Därtill kommer också den överallt utbredda antiziganismen - den speciella rasism som riktar sig mot romer och som gör att vi förföljts genom århundraden och fortfarande diskrimineras både öst och väst


En romsk man eller kvinna som hamnar inför domstol eller ett polisförhör har ofta problem med det skrivna språket.
Det är i sådana fall inte säkert att man vågar erkänna att man inte förstår vad som står i förhörsprotokollet som man undertecknar.
I det traditionella romska samhället har vi ett eget system för att lösa konflikter inom gruppen.
En yttersta åtgärd kan vara att en gruppmedlem utesluts ur gemenskapen om han eller hon vanhedrat familjen.
En sådan dom är mycket hård och gör att den här personen hamnar utanför såväl den romska gemenskapen som det svenska samhället - om brottet mot den romska traditionen samtidigt är ett brott mot den svenska lagen. särskilt utsatta blir flickor och kvinnor i en sådan situation.