Situationen i Sverige idag

2008-01-30

 

 

De romska kvinnornas situation är mer alarmerande än vad man talar om. De lever under dold och dubbelt förtryck, där samhället bemöter dem på sitt sätt dvs. med ett förtryckande synsätt etc. och männen på ett sitt O-jämställdenliga sätt.

Vi har även sett hur romska kvinnor och tjejer alltför oftast tvingas leva i utanförskap och underläge i förhållande till jämställdhet, demokratin och skyddsnät. Vi har sett exempel på hjälplösa unga kvinnor med jobbiga och svåra äktenskap och hemförhållande som bl.a. grundar sig i misslyckat äktenskap och patriarkatisk familj. De tvingas i viss utsträckning gifta sig allt för unga och de fråntas rätten till egna beslut samt åsikter och ett demokratiskt jämställd och värdig liv. Myndigheter, socialtjänst och kvinnojouren i kommunen visar ett bristande och föga intresse när dessa kvinnor söker råd eller hjälp, då det mesta handlar om bristande resurser att hanskas och bemöta romska klienter samt okunskap.

Vi har även alltför ofta kommit i kontakt med unga mödrar och frånskilda ensamstående mammor med barn som inte har de lätt. Många av dessa unga tjejer, kvinnor och mödrar lever i såväl demokratisk som samhälls motstridig utanförskap, socialisolering och med en mörk framtids vision.

Att myndigheter tar barn i från romer är allmänt känt, men dessa barn ska hjlpas i de egna familjerna och inter berövas rätten till de egna föräldrarna, kulturen, språket och värderingarna.